(1)
Kurnia Sari, R.; Mondiana, Y. Q.; Utama, S. P. Analysis of the Influence of Papaya Seed Coffe Quality on Purchase Interrest in Purchase: Analisis Pengaruh Mutu Kopi Biji Buah Pepaya Terhadap Minat Beli Masyarakat. pssh 2022, 3, 274-278.