AZMI, M. I.; HASMARINI, M. I. Analysis of Superior Food Crop Comodities in Grobogan District Period 2011-2015: Analisis Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015. Procedia of Social Sciences and Humanities, v. 3, p. 176-183, 1 Jun. 2022.