Azmi, M. I. and Hasmarini, M. I. (2022) “Analysis of Superior Food Crop Comodities in Grobogan District Period 2011-2015: Analisis Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015”, Procedia of Social Sciences and Humanities, 3, pp. 176-183. doi: 10.21070/pssh.v3i.169.