[1]
R. Kurnia Sari, Y. Q. Mondiana, and S. P. Utama, “Analysis of the Influence of Papaya Seed Coffe Quality on Purchase Interrest in Purchase: Analisis Pengaruh Mutu Kopi Biji Buah Pepaya Terhadap Minat Beli Masyarakat”, pssh, vol. 3, pp. 274-278, Jun. 2022.