[1]
M. I. Azmi and M. I. Hasmarini, “Analysis of Superior Food Crop Comodities in Grobogan District Period 2011-2015: Analisis Komoditas Tanaman Pangan Unggulan Di Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015”, pssh, vol. 3, pp. 176-183, Jun. 2022.