[1]
F. Wulandari, F. Megawati, F. Tirtoni, B. Abrianto, and F. F. Rahayu, “Learning Innovation Training Using Quizizz Based Google Meet for Elementary School Teachers: Pelatihan Inovasi Pembelajaran Menggunakan Google Meet Berbasis Quizizz Bagi Guru Sekolah Dasar”, pssh, vol. 3, pp. 632-636, Jun. 2022.